top_bg

Sondaj de opinie

Dorim să aflăm părerea voastră despre noi! Vă rugăm să completați acest chestionar și, în schimb, vă vom răsplăti cu un voucher care vă oferă o reducere de 10% la orice achiziție de 150 de lei sau mai mult, precum și un pix personalizat Seky. 
Voucherul trebuie utilizat în termen de o lună, fiind valabil între 17.06.2024 și 29.07.2024.
REGULAMENT SONDAJ DE OPINIE 

ORGANIZAT ȊN PERIOADA 10.06 – 29.06.2024

SECŢIUNEA I – ORGANIZATORUL SONDAJULUI DE OPINIE 

1. Organizatorul Sondajului “Seky Giveaway”(denumit în continuare „Sondaj de Opinie”) este SC SECONDTEXTILIASAM 2010 SRL, denumit în continuare Organizator, în beneficiul Seky, cu sediul social în Dorolț, jud. Satu Mare, Strada Principală, Nr. 221, având C.U.I. RO 26511521 (denumit în continuare Seky), desfășurând activități legate de implementarea sondajului, denumită în cele ce urmează „Organizator”. 
2. Sondajul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toți participanții. În ceea ce priveste operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator. 
3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare. 

SECŢIUNEA II – TEMEIUL LEGAL 

1. Sondajul de opinie este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă. 

SECŢIUNEA III LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI 

1. Sondajul este organizat şi se desfăşoară fizic în magazine și în mediul online, pe pagina web a Brand-ului Seky România (https://www.magazineseky.ro/sondaj-de-opinie)
2. Sondajul va începe pe data de 10.06.2024, ora 08:00, și va dura până pe 29.07.2024, ora 19:00, denumită în continuare “Perioada desfășurării sonadjului” sau “Perioada Sondajului”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare. 

SECŢIUNEA IV DREPTUL DE PARTICIPARE 

1. Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”). 
2. Nu pot participa la acest concurs rudele până la gradul IV inclusiv ai Organizatorului, nici angajați ai companiilor colaboratoare. 
3. Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament. 

SECŢIUNEA V REGULAMENTUL SONDAJULUI

1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în oricare dintre următoarele modalități: 
a. Online, pe link-ul publicat de Organizator în ziua începerii concursului. https://www.magazineseky.ro/sondaj-de-opinie
b. în urma unei solicitări scrise, trimisă Organizatorului pe pagina desfășurării concursului, menționată la Secțiunea 2 de mai sus. 
2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Sondajul poate fi mediatizat, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate şi completate în conformitate cu prevederile Regulamentului. 
3. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp acestea au fost puse la dispoziția Participanților. 
4. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Sondajului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Sondajului. 
5. Participarea la Sondaj implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului. 

SECŢIUNEA VI MECANISMUL SONDAJULUI

1. Mecanismul sondajului este: 
a) în magazin se poate completa chestionarul online cu ajutorul vanzatorului
b) se poate completa completa sondajul online, liber fara ajutor de pe pagina de site. 
https://www.magazineseky.ro/sondaj-de-opinie
După participare se oferă un voucher de 10% care poate fi folosit in magazinele Seky la cumparaturi de peste 150 lei, fizic in magazin s-au online trimis pe mail, la adresa mentionata de client. 
2. Ȋnscrierile care nu respectă prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate. 
3. Fără a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica situația respectivă, iar în cazul în care sunt constatate neregularități, respectiva înregistrare va fi invalidată. 

Ȋn cadrul acestui Sondaj este acordat, un număr total de 2500 de vouchere si 3000 de pixuri premii, în produse în valoare de 1,64 RON/bucata. Valoarea unui produs fiind 1,64 RON, se sustrage 10% impozit care este achitat de către Organizator. Valoarea toatală a premiilor: 4926,73 RON înainte de taxe și 5862,80 RON după taxe. Se mai acordă, prin tragere la sorți, și 2000 de premii sub formă de voucher si 500 de voucher digital, care oferă reducere de 10% pentru cumpărăturile făcute în magazinele Seky. 
2. Participanţilor la Sondaj nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Sondajului (cost date mobile consumate). 
3. Participanti nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor și nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane. 
4. Bonusurile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii şi nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial participant de a beneficia de bonus (prin refuzul unui bonus însemnând că respectivul participant nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a bonusului. În cazul în care după finalizarea Sondajului rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui. 
5. În cazul în care este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu – neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia bonusului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea bonusului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Sondaj. 

SECȚIUNEA VIII TAXE SI IMPOZITE AFERENTE 

1. Organizatorul Sondajului nu este raspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de bonusul oferit. 

SECŢIUNEA IX PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

1. Prin participarea la Sondaj, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor câștiga, numele, adresa de email și numarul de telefon vor fi oferite Organizatorului, în vederea acordării premiului către persoana potrivită, urmând ca mai apoi a fi șterse după acordarea premiilor. 
2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (în continuare „GDPR”), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislației în vigoare. 
3.Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la: 
a)dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator; 
b) dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; 
c) dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: 
i. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; 
ii. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; 

SECŢIUNEA X LITIGII 

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.

Daca:

– vrei sa afli mai multe detalii despre informatiile din aceasta pagina,
– vrei sa nu mai folosim informatiile pe care le avem despre tine,
– vrei sa iti exerciti oricare din drepturile enumerate mai sus,
– sau daca ai o plangere la adresa noastra.

Te rugam sa ne scrii la adresa de email info@secondtex.ro sau la numarul de telefon de mai sus.

Vrei sa aflii instant de noile promotii?

Aflii noutatile mai repede daca esti abonat. Inscrie-te la newsletter-ul nostru sau lasa-ne numarul tau de telefon, iar noi iti trimitem un mesaj cu promotiile.